Pravath Rai

Pravath
Designation
Pasakha Demkhong Tshogpa
email
prai@pcc.bt
Phone
17461726