Kinzang Lham

hro
Designation
HRO
email
klham@pcc.bt
Phone
00975-08-271242