Lhab Gyem

Lhab Gyem
Designation
PA to Thrompon
email
lgyem@pcc.bt
Phone
05-271242